Uslovi Korišćenja

Opšti uslovi korišćenja internet prezentacije NSGames

Upotrebom ove internet prezentacije potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve navedene uslove korišćenja i saglasni ste sa obavezom da ih poštujete kao i sve druge primenjive Zakone i propise.

Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovu internet prezentaciju.

Uslovima korišćenja internet prezentacije NSGames (u daljem tekstu IT Prezentacija), definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu Korisnik/Kupac) omogućavaju kupovinu opreme, uređaja i softvera (u daljem tekstu Proizvoda), a u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Uslovima korišćenja IT Prezentacije, precizirane su posledice koje snose Preduzeće NSGames (u daljem tekstu Prodavac) i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja, u skladu sa novim elementima ponude i/ili Zakonske regulative, te savetujemo da Korisnik pre svake kupovine proveri informacije u vezi sa uslovima korišćenja.

Upotreba internet prezentacije

Sav materijal prikazan na IT Prezentaciji, zaštićen je autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima i/ili drugih Zakona iz oblasti intelektualne svojine. Sadržaj na IT Prezentaciji može se (osim ako nije drugačije naznačeno na IT Prezentaciji) pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama sadržane na originalnim prikazima (slika, opis, uputstvo…), budu prikazne i na kopijama. Nije dozvoljeno menjati sadržaj IT Prezentacije, niti ga reprodukovati, javno prikazivati, predstavljati, prenositi ili na bilo koji drugi način koristi u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije o Proizvodima na IT Prezentaciji, opšteg su i informativnog karaktera i ne mogu da se koriste kao osnov za zamenu mišljenja i stavova stručnih lica. Sve savete i/ili informacije o Proizvodima preuzete direktno ili indirektnio sa IT Prezentacije, prihvatate na sopstvenu odgovornost.

Prodavac se zalaže za najviši mogući stepen tačnosti podataka na IT Prezentaciji ali ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu informaciju o Proizvodima prikaznim na IT Prezentaciji.

Registracija

Registracija Korisnika na IT Prezentaciji je neophonda pre započinjanja procesa naručivanja i kupovine Proizvoda za sve nove Korisnike.

Korisnik snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka unetih prilikom registracije na IT Prezentaciji.

Nakon završetka procesa registracije, Korisnik biva obavešten na e-mail adresu koju je upisao prilikom registracije (u daljem tekstu email) o uspešnoj registraciji te može pristupiti svojim korisničkim imenom i šifrom (Login), personalizovanim sadržajima kao što su naručivanje Proizvoda, pregled ranijih kupovina i detalji naloga.

Ukoliko Korisnik ne dobije potvrdu o registraciji na Kemail u razumnom roku (radno vreme) potrebno je da se obrati Prodavcu radi provere ispravnosti postupka i podataka, putem nekih od raspoloživih načina komunikacije na IT Prezentaciji (u daljem tekstu Kontakti).

Ukoliko Korisnik unese u polja za registraciju neuobičajene podatke, na osnovu kojih administrator može da zaključi da je reč o potencijalnoj zloupotrebi, ta registracija biće odbijena i poništena.

Ukoliko Prodavac uoči izvesnu kontradiktornost ili nejasnoću u registrovanim podacima Korisnika, zadržava pravo da kontaktira Korisnika radi provere podataka sa ciljem efikasne realizacije naručivanja i isporuke Proizvoda.

Registracijom Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja IT Prezentacije i da ih u potpunosti prihvata.

Registrovani Korisnici se obavezuju da čuvaju pristupnu šifru unetu prilikom registracije, a koja im je potrebna za naručivanje Proizvoda na IT Prezentaciji. Takođe Korisnici se obavezuju da svoju pristupnu šifru ne otkrivaju trećim licima.

Privatnost podataka

Radi uspešne kupovine, neophodno je da Korisnik unese tačne podatke na stranici za registraciju. Na osnovu tih podataka Prodavac će biti u mogućnosti da Korisniku dostavi naručene Proizvode.

Lični podaci, podaci o pravnom licu, uključujući i podatke o IP adresama sa kojih Korisnik pristupa na IT Prezentaciju, neće se ni na koji način koristiti u druge svrhe osim onih zbog kojih su i uneti na stranu za registraciju, tj. komunikaciju sa Korisnikom i dostavu Proizvoda Korisniku.

Naručivanje

Nakon prve registracije i potvrde o uspešnoj registraciji koja će biti dostavljena na Kemail, Korisnik će moći da naručuje Proizvode. Korisnik ubuduće neće morati da se registruje već samo prijavljuje unosom korisničkog imena i šifre pa klikom na taster „Login“.

Korisnik može da naruči sve proizvode kod kojih je aktivno dugme „Dodaj u korpu“. O svim ostalim Proizvodima Korisnik se uvek može informisati putem Kontakata.

Nakon zaključenja narudžbe, Prodavac pristupa obradi narudžbe i Korisnik može da očekuje potvrdu narudžbe na Kemail. Prodavac prosleđuje Korisniku na Kemail potvrdu o isporuci Proizvoda (ukoliko je odabrana opcija plaćanja pouzećem), podatke potrebne za realizaciju uplate (ukoliko je odabrana opcija uplate preko računa za pravna, ili uplatnicom za fizička lica), ili informacije o realizovanim sredstvima (ukoliko je izabrana opcija plaćanja platnom karticom).

Ukoliko Prodavac uoči izvesnu kontradiktornost ili nejasnoću u obrascu za naručivanje Proizvoda, zadržava pravo da kontaktira Korisnika radi provere podataka sa ciljem efikasne realizacije naručivanja i isporuke Proizvoda. Ukoliko nije u mogućnosti da isporuči naručene Proizvode po modelu i/ili količini, Prodavac će obavestiti Korisnika, i tek nakon zajedničkog uslagašavanja modela i/ili količina, narudžba će se realizovati ili otkazati.

Ukoliko Korisnik ne dobije potvrdu o registraciji na email u razumnom roku (radno vreme) potrebno je da se obrati Prodavcu radi provere ispravnosti postupka i podataka, putem Kontakata.

Rezervacija

Naručeni Proizvodi nisu rezervisani sve dok Prodavac u pisanoj formi putem email-a, ne potvrdi Korisniku raspoloživost odabranog Proizvoda u naručenoj količini.

Cene

Cene svih Proizvoda na IT Prezentaciji izražene su u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om. Cene svih Proizvoda koji su dostupni za narudžbu, tj. onih koje je moguće naručiti klikom na taster „Dodaj u korpu“ podložne su redovnim promenama u skladu sa redovnim ažuriranjem informacija na IT Prezentaciji. Cene Proizvoda sa napomenom „Nema na lageru“ ili „Pozovite“ ne ažuriraju se i Prodavac ne garantuje njihovu primenjivost.

Garantuje se cena Proizvoda Korisniku ukoliko je dobio potvrdu narudžbe, bez obzira na eventulanu promenu cene Proizvoda pre isporuke Korisniku.

U cene Proizvoda nije uračaunata vrednost dostave/isporuke.

Plaćanje

Plaćanje naručenih Proizvoda Korisnik može izvršiti gotovniski pouzećem prilikom isporuke.

Gotovinski – Pouzećem : Nakon ispunjenja svih uslova neophodnih za naručivanje i kupovinu Proizvoda, Prodavac će predati paket sa Proizvodima ugovornoj kurirskoj službi. Kupac će prilikom primopredaje paketa sa Proizvodima predati novac kuriru kurirske službe.

Isporuka

Prodavac ima mogućnost isporuke i dostave naručenih Proizvoda putem kurirske službe. Prodavac vrši pripremu za slanje i inicira isporuku Korisniku nakon poslate pošiljke.

Ukoliko je narudžba evidentirana tokom praznika ili vikenda (subota i nedelja), Proizvodi će biti spremni za isporuku prvog narednog radnog dana.

Isporuci se pristupa tek nakon ispunjenja uslova iz opisa za Naručivanje.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupca na robu.

Kupac reklamaciju na Proizvod upućuje u pisanoj formi putem Kontakata, najkasnije u roku do 8 dana od datuma isporuke narudžbe. Obaveza je Kupca da u zahtevu za reklamciju navede broj transakcije i broj računa.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, tako što će Kupcu dostaviti reklamacioni list putem email-a.